مقاله تعيين ضريب رسانش و ظرفيت گرمايي حجمي سيالات غير نيوتني با استفاده از سيستم استوانه هاي هم محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering) از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تعيين ضريب رسانش و ظرفيت گرمايي حجمي سيالات غير نيوتني با استفاده از سيستم استوانه هاي هم محور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيالات غير نيوتني
مقاله رسانش گرمايي موثر
مقاله ظرفيت گرمايي حجمي
مقاله استوانه هاي هم محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: امرالهي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه تجربي، خواص رسانش گرمايي و ظرفيت گرمايي حجمي، مورد مطالعه قرار گرفته است و با توجه به اين که در بسياري از موارد نه تنها مطمئن ترين روش، بلکه تنها راه ممکن براي پي بردن به رفتار و خواص يک سيال، بر پايه آزمايش و نتايج کارهاي آزمايشگاهي استوار مي باشد، اقدام به طراحي و ساخت سيستم استوانه هاي هم محور براي اندازه گيري خواص مذکور شده است. نتايج به دست آمده در مورد چند سيال استاندارد، نشانگر کارايي و دقت اين دستگاه است. با توجه به اين که تعداد زيادي از سيالاتي که در فرآيندهاي صنعتي و پزشکي مورد استفاده قرار مي گيرند داراي رفتار ويسکوالاستيک هستند «دو سيال غير نيوتني» جهت آزمايش و تعيين مشخصات انتخاب شده و مورد آزمايش قرار گرفته اند. تغييرات رسانش گرمايي و ظرفيت گرمايي حجمي با دما و غلظت، تعيين شده و معادلات تجربي در اين زمينه ارايه گرديده است.