مقاله تعيين ضريب شدت تنش با قابليت اطمينان بالا به وسيله تخمين خطا و حل تطبيقي در اجزاي محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: تعيين ضريب شدت تنش با قابليت اطمينان بالا به وسيله تخمين خطا و حل تطبيقي در اجزاي محدود
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب شدت تنش
مقاله تخمين خطا
مقاله حل تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: امدادي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از روش هاي عددي به ويژه روش اجزاي محدود، در حل مسايل متفاوت کاربرد فراواني دارد. از آنجا که اين روش ها تقريبي هستند، داشتن درکي واقعي از ميزان و نحوه توزيع خطاها اهميت بسيار زيادي دارد. از اين رو آموزش کاربران نرم افزارهاي تحليل و طراحي مهندسي در اين رابطه امري ضروري است و عدم توجه به آن مي تواند فاجعه بار باشد. در اين راستا بررسي مساله تعيين ضريب شدت تنش صفحه ترک دار تحت کشش با روش اجزاي محدود همراه با تخمين خطا و حل تطبيقي، موضوع اين مقاله است. به اين منظور برنامه اي کامپيوتري به زبان فرترن نوشته شده است که قادر به تخمين خطاي تحليل اجزاي محدود با استفاده از روش بازيافت تنش بر مبناي نقاط فوق همگرا مي باشد. همچنين حل تطبيقي با تجديد المان بندي در هر مرحله، جهت بهبود شبکه اجزاي محدود صورت مي پذيرد. با مقايسه نتايج به دست آمده با تحليل تئوري و همچنين نرم افزار تجاري ANSYS، مشاهده مي شود که الگوريتم مورد استفاده جهت برآورد خطاي حل اجزاي محدود در اين پژوهش کارايي مناسب تري دارد و مي تواند براي تعيين ضريب شدت تنش در سازه هاي پيچيده با ترک هاي دلخواه به کار رود.