مقاله تعيين عمق بهينه اقتصادي چاههاي آب کشاورزي: مطالعه موردي دشت بجنورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تعيين عمق بهينه اقتصادي چاههاي آب کشاورزي: مطالعه موردي دشت بجنورد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي غيرخطي
مقاله عمق بهينه
مقاله چاههاي آب
مقاله دشت بجنورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجرد عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، براي تعيين عمق بهينه چاههاي آب کشاورزي دشت بجنورد با هدف کاهش هزينه حفاري و پمپاژ آب و تامين آب مورد نياز کشاورزي از مدل برنامه ريزي رياضي غير خطي استفاده شد. براي تعيين عمق بهينه حفر چاهها فرض شد که کشاورزان براي دستيابي به دبي اوليه، در شرايطي که بيلان آبي آبخوان، اجازه حفاري دوباره چاه و برداشت اب از آن را بدهد، به حفاري دوباره ( کف شکني) چاههاي موجود مي پردازند. بدين منظور از ۳۸۰ حلقه چاه کشاورزي دشت بجنورد در سال ۱۳۸۵ استفاده شد. نتايج نشان داد که برداشت آب از چاه با کف شکني چاههاي موجود تا ارتفاع ۲۰۵ متري مقرون به صرفه خواهد بود. با حفاري چاه تا عمق ۲۰۵ متري دبي چاه و ارتفاع پمپ به ترتيب ۲۹ ليتر برثانيه و ۲۲۸ متر تعيين شد. افزون بر آن، سطح زيرکشت بهينه براي هر محصول با هدف تامين اب مورد نياز کشاورزي به وسيله حفر چا ههاي موجود تعيين شد. بنا بر يافته هاي مطالعه، تعيين ارتفاع بهينه حفر چاههاي کشاورزي و نظارت مستمر بر ميزان برداشت آب از چاهها جهت حفظ منابع آب زيرزميني براي کاربردهاي کشاورزي توصيه شده است.