مقاله تعيين عوامل موثر بر جذب سرمايه در تعاونيهاي صنعتي استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير و مرداد ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۲۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تعيين عوامل موثر بر جذب سرمايه در تعاونيهاي صنعتي استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاونيهاي صنعتي
مقاله استان کرمانشاه
مقاله جذب سرمايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباجاني آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: دل انگيزان سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعاون، در حكم يکي از بخشهاي اقتصادي کشور، لازم است از توان و ظرفيت بالايي به ويژه در امر توليد بهره مند باشد. تعاونيهاي صنعتي از آنجا که بخش مهمي از تعاونيهاي توليدي هستند، مي توانند تاثير بالايي در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند. از جمله بزرگترين مشكلات اين بخش، کمبود جذب سرمايه گذاري و تامين مالي اين نوع تعاونيهاست. تحقيق حاضر در سال ۱۳۸۶ انجام گرفته و در آن با بررسي عوامل تاثيرگذار بر سرمايه گذاري در تعاونيهاي صنعتي، مهمترين عوامل موثر بر اين بعد مشخص شده است. روش پژوهش در اين تحقيق پيمايشي بوده و از تعداد ۳۷ واحد از تعاونيهاي فعال صنعتي استان کرمانشاه به عنوان نمونه، پرسشگري انجام شده است. روش تحليل داده ها نيز در اين مطالعه، تحليل رگرسيوني بوده است.
نتايج نشان مي دهد كه مهمترين عوامل موثر شامل متغيرهاي سود سرمايه گذاري، نرخ بازده سرمايه، ميزان وثيقه، محل بازار فروش محصولات، استقراض از بازار، ميزان آگاهي فني موسسان، ميزان وام دريافتي و ديوانسالاري بوده اند.