مقاله تعيين غلظت كشنده (LC50 96h) رسوب معلق رودخانه سفيدرود در بچه ماهيان ازون برون (Acipenser stellatus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تعيين غلظت كشنده (LC50 96h) رسوب معلق رودخانه سفيدرود در بچه ماهيان ازون برون (Acipenser stellatus)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازون برون (Acipenser stellatus)
مقاله رسوب
مقاله سفيدرود
مقاله غلظت کشنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي گراكويي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي نژاد كريم
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پژند ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشكي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غلظت كشنده رسوب معلق رودخانه سفيد رود طي ۴ روز (LC50 96h) بر روي بچه ماهي ازون برون ۵g-3 (Acipenser stellatus) در تابستان ۱۳۸۴ بررسي شد. آزمايش با ۵ تيمار، ۳ تكرار و يك شاهد در آكواريومهاي ۲۰ ليتري و ۱۰ عدد بچه ماهي در هر آكواريوم انجام شد. بر اساس نتايج، LC50 96h رسوب معلق بر روي بچه ماهي ازون برون  8538.86 mg/Lو ميزان LC50 24h نيز ۷۴۲۶۷٫۷ mg/L محاسبه گرديد.