مقاله تعيين فاصله عددي مطمئن براي ايجاد ظرفيت باربري کامل نوک شمعهاي درجاريز در خاکهاي لايه هاي در شرايط ماسه بر روي رس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اميركبير مهندسي عمران و محيط زيست (اميركبير) از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تعيين فاصله عددي مطمئن براي ايجاد ظرفيت باربري کامل نوک شمعهاي درجاريز در خاکهاي لايه هاي در شرايط ماسه بر روي رس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک هاي لايه اي
مقاله رس
مقاله شمع درجاريز
مقاله ظرفيت باربري نوک شمع
مقاله ماسه
مقاله مدل سازي عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خبازيان مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، با استفاده از روش هاي عددي به بررسي ظرفيت باربري نوک شمع هاي درجاريز در خاک هاي لايه اي و تعيين فاصله عددي مطمئن قرارگيري نوک شمع براي ايجاد ظرفيت باربري کامل در شرايط ماسه بر روي رس پرداخته شده است. ابتدا به توضيح مختصر مدل سازي ظرفيت باربري نوک شمع درجاريز در خاک همگن، مدل رفتاري انتخاب شده براي خاک و پارامترهاي مدل رفتاري و سپس به مدل سازي ظرفيت باربري نوک شمع در خاک لايه اي پرداخته شده است. آناليزهاي عددي انجام شده نشان مي دهد مقدار فاصله اي که در آن ظرفيت باربري نوک شمع تحت تاثير خاک رسي قرار مي گيرد به نسبت حداکثر ظرفيت باربري نوک شمع در خاک رسي همگن به حداکثر ظرفيت باربري نوک شمع در خاک ماسه اي همگن بستگي دارد. در پايان نتايج به دست آمده در آناليزهاي عددي با مقادير تجربي پيشنهاد شده توسط محققين ديگر مقايسه شده است.