مقاله تعيين قاعده بهينه سياست پولي در اقتصاد ايران با استفاده از تئوري كنترل بهينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۶۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تعيين قاعده بهينه سياست پولي در اقتصاد ايران با استفاده از تئوري كنترل بهينه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاعده سياستي بهينه
مقاله سياست پولي
مقاله انتظارات عقلايي
مقاله كنترل بهينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي عراقي سيدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: شكوري گنجوي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از روش هاي كنترل بهينه، قاعده سياست بهينه پولي براي اقتصاد ايران با اين فرض كه سياست گذار از نرخ بهره به عنوان ابزار سياستي استفاده مي كند، استخراج مي شود. براي اين منظور يك مدل ديناميك تصادفي شامل انتظارات عقلايي براي اقتصاد كشور، ارايه و پارامترهاي آن با توجه به مقادير ضرايب به دست آمده در مطالعات قبلي تنظيم مي شود. نتايج نشان مي دهد كه رفتار بهينه سياست گذار اين است كه نرخ بهره را در پاسخ به نوسان مثبت در تورم، توليد، حجم پول، افزايش و در پاسخ به شوك تكنولوژي كاهش دهد. هم چنين لازم است سياست گذار نسبت به افزايش حجم پول به صورت تهاجمي واكنش نشان دهد. يافته ها هم چنين حاكي از اين است كه تحت هيچ يك از سناريوهاي در نظر گرفته شده براي تابع زيان سياست گذار، قاعده بهينه سياستي نرخ بهره شامل واكنش به قيمت دارايي ها نمي شود.