مقاله تعيين قاعده سياست پولي در شرايط تورم پايدار اقتصاد ايران با استفاده از روش کنترل بهينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تعيين قاعده سياست پولي در شرايط تورم پايدار اقتصاد ايران با استفاده از روش کنترل بهينه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاعده بهينه پولي
مقاله پايداري تورم
مقاله سياست پولي
مقاله اقتصاد ايران
مقاله کنترل بهينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شربت اوغلي رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ايران دنبال مي کند. هدف اول، بررسي فرضيه وجود پايداري و يا ماندگاري تورم و هدف دوم، طراحي يک قاعده سياست پولي با استفاده از تئوري کنترل بهينه است. نتايج بررسي پايداري تورم با روش هاي مختلف نشان مي دهد که تورم در اقتصاد ايران پايدار است. بنابراين در اجراي سياست پولي، مي بايست اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در اين رابطه ترکيبي از دو هدف رشد اقتصادي و نرخ تورم در چارچوب يک قاعده بهينه پولي، طراحي و تلاش مي شود تا با تعيين رشد بهينه متغير حجم نقدينگي، تابع زيان سياست گذار حداقل شود. اين موضوع از آن جهت داراي اهميت است که سياست گذار پولي ميتواند با انبساط پولي، رشد اقتصادي را در کوتاه مدت افزايش دهد، ولي تورش تورمي بالاتر و رشد بلندمدت پايين را بپذيرد، يا با انقباض پولي منافعي به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزينه کاهش رشد اقتصادي کوتاه مدت حاصل کند. بنابراين توازن ميان منافع و هزينه هاي دستيابي به تورم مورد هدف با در نظر گرفتن ثبات توليد، وظيفه خطير سياست گذار پولي است.