مقاله تعيين قدرت رنگي نسبي با کمک تحليل اجزاي اصلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: تعيين قدرت رنگي نسبي با کمک تحليل اجزاي اصلي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت رنگي نسبي
مقاله رنگرزي
مقاله تحليل اجزاي اصلي
مقاله ناحيه خطي
مقاله كيوبلكا ـ مانك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمديان فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، روشي براي بررسي و تعيين قدرت رنگي نسبي دو ماده رنگزاي بازيك سنتز شده زرد ۲۸ و آبي ۴۱ با به كارگيري مفاهيم اوليه روش آماري تحليل اجزاي اصلي پيشنهاد شده است. قدرت رنگي يک ماده رنگزا معمولا با كمك اطلاعات انعكاسي نمونه هاي رنگرزي شده در محدوده اي از غلظت هاي كاربردي تعيين مي گردد. ارزش و دقت نتايج به انتخاب صحيح اين محدوده غلظتي بستگي داشته و ترجيحاً ناحيه خطي رفتار تابع انعكاس (K/S) در مقابل غلظت مي باشد. در تحقيق حاضر، براي شناسايي و انتخاب صحيح محدوده خطي، از روش تحليل اجزاي اصلي و تعيين الگوي بين مقادير K/S در غلظت هاي مختلف كمك گرفته شده است. نتايج نشان داد كاهش رفتار خطي تابع انعكاس در نتيجه افزايش در غلظت با كاهش در ارزش پراكندگي نقاط حول اولين بردار ويژه قابل توجيه است. همچنين در محدوده خطي تعيين شده، نسبت ارزش اولين بردار ويژه براي اطلاعات نمونه سنتز شده به تجاري (مرجع) به عنوان معياري براي كنترل و تعيين قدرت رنگي نسبي بررسي شده است. نتايج حاصل با مقادير به دست آمده از سه روش مرسوم ارزيابي بصري، جذب سنجي محلول و روش تابع كيوبلكا – مانك وزن داده شده، مقايسه شده است.