مقاله تعيين قيمت سايه اي آلاينده هاي هوا در نيروگاه هاي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۶۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تعيين قيمت سايه اي آلاينده هاي هوا در نيروگاه هاي کشور
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت سايه اي
مقاله آلودگي
مقاله نيروگاه ها
مقاله تابع مسافت نهاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: محسن پور رباب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت محيط زيست و با توجه به كمبودها در زمينه روش هاي تحليلي براي سياست گذاري هاي زيست محيطي، در اين مطالعه به برآورد قيمت هاي سايه اي آلاينده هاي هوا در نيروگاه هاي كشور پرداخته شده و محاسبه قيمت هاي سايه اي با استفاده از روش تابع مسافت نهاده انجام گرفته است.
متوسط قيمت سايه اي آلاينده هاي اكسيدهاي نيتروژن و اكسيدهاي گوگرد به ترتيب برابر با ۹/۱۴۹۹۰ و ۳/۱۷۶۸۷ ريال به ازاء هر يك كيلوگرم آلاينده اكسيدهاي نيتروژن و اكسيدهاي گوگرد منتشرشده به محيط زيست به دست آمد.
قيمت سايه اي آلاينده ها در اين مطالعه، بيش از آنچه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و بانک جهاني ارايه شده، مي باشد. لذا پيشنهاد مي شود كه خسارت اخذ شده بر اساس قيمت سايه اي آلاينده ها تعيين گردد تا خسارت با ميزان زيان وارده تطابق داشته باشد.