مقاله تعيين كارايي فني توليدكنندگان انگور و عوامل موثر بر آن در استان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تعيين كارايي فني توليدكنندگان انگور و عوامل موثر بر آن در استان قزوين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Vitis vinifera
مقاله تابع توليد
مقاله كارايي فني
مقاله تاكستان
مقاله قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محاسبه كارايي فني يكي از روش هايي است كه مي تواند به محققين كمك كند تا فاصله توليدكنندگان از بهترين توليد ممكن را اندازه گيري و علل اين فاصله را شناسايي و بررسي نمايند. در محاسبه كارايي فني فقط نهاده هاي فيزيكي موثر بر توليد مورد مطالعه قرار مي گيرند و ارزش ريالي نهاده ها در نظر گرفته نمي شوند. بهترين گام، تعيين و محاسبه تابع توليد است كه با اين كار نهاده هاي موثر شناسايي و ضريب تاثير آن ها در توليد نيز مشخص شده و با استفاده از تابع توليد مرزي كارايي فني محاسبه مي شود. در تحقيق حاضر معدل كارايي فني بهره برداران ۶۳% محاسبه گرديد كه نشاندهنده وضعيت «معمولي» در توليد است. علت اين اختلاف ابتدا به نحوه تربيت مو كه اكثرا خزنده و جوي و پشته مي باشد بر مي گردد. از لحاظ تغذيه، استفاده از چال كود به همراه كود حيواني در ميزان توليد انگور بسيار موثر است كه بهره برداران به علت نداشتن اطلاعات مناسب از تغذيه مو و رعايت نكردن اصول و موارد ذكر شده، باعث پايين آمدن كارايي فني مي گردند.