مقاله تعيين محدوده آسايش حرارتي در شرايط آب و هواي خشک (مطالعه موردي: شهر يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در هويت شهر از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تعيين محدوده آسايش حرارتي در شرايط آب و هواي خشک (مطالعه موردي: شهر يزد)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب و هواي خشک
مقاله آسايش حرارتي
مقاله صرفه جويي در مصرف انرژي
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي روش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فرايند توسعه همگام با محيط زيست، ارزيابي آسايش حرارتي به صورت بومي ضروري مي باشد، زيرا با تعيين اين حدود از اتلاف مقدار متنابعي از انرژي جلوگيري مي شود. بيش از ۶۰ درصد وسعت ايران در اقليم خشک و فراخشک واقع شده است، بنابراين شناسايي محدوده هاي آسايش در اين اقليم اهميت مضاعفي مي يابد.
به منظور محاسبه محدوده آسايش حرارتي در شرايط خشک، شهر يزد مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از مدل اولگي و اصلاح مرزهاي آسايش حرارتي مدل مذکور بر مبناي عرض جغرافيايي، داده هاي اقليمي و مشاهدات ميداني، محدوده آسايش حرارتي براي دوره هاي گرم و سرد سال محاسبه گرديد. بر اساس نتايج حاصله، محدوده آسايش حرارتي براي منطقه مطالعاتي در شرايط تابستاني ۲۱/۸o-27o و براي شرايط زمستاني ۲۰/۴o-23o درجه سانتيگراد ارزيابي شد. رعايت محدوده حرارتي پيشنهادي ضمن تامين شرايط مناسب داخلي، از مصرف ناپايدار انرژي جلوگيري مي کند.