مقاله تعيين محدوده زماني آسايش حرارتي براي شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تعيين محدوده زماني آسايش حرارتي براي شهر تبريز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم سرد
مقاله تحليل حرارتي
مقاله عملکرد حرارتي
مقاله محدوده آسايش حرارتي
مقاله شرايط محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري جباري شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به وجود اقليم هاي متنوع در ايران، طراحي معماري بايد با توجه به شرايط اقليمي انجام شود، اين بويژه در شرايطي که شرايط حرارتي بحراني باشد اهميت بيشتري داشته و به مهمترين چالش ذهني معمار تبديل مي شود. اقليم سرد يکي از اقليمهاي مهمي است که به طراحي خاص نياز دارد. در اين اقليم فصل تابستان بسيار کوتاه بوده و در بيشتر زمانها دماي محيط در زير محدوده آسايش قرار دارد. مهمترين مساله، گرمايش است، زيرا بيشتر زمانها، به افزايش دما تا محدوده آسايش نياز است. در اين مقاله اقليم سرد و خشک تبريز به عنوان ميدان تحقيق انتخاب و تحليل حرارتي براي آن انجام شد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در ماه هاي آذر تا بهمن همواره بايد براي گرمايش از تجهيزات مکانيکي فعال در کنار تجهيزات غير فعال استفاده شود. در ماه اسفند در طول روز به جز ساعات ظهر نيز همواره به استفاده از تجهيزات مکانيکي نياز است. اين نياز در ماه هاي فروردين و ارديبهشت در محدوده دماهاي حداقل به چشم مي خورد.