مقاله تعيين محدوده سپر حفاظتي مجموعه تالاب انزلي بر اساس شاخص هاي اکولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تعيين محدوده سپر حفاظتي مجموعه تالاب انزلي بر اساس شاخص هاي اکولوژيک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب انزلي
مقاله سپر
مقاله شاخص هاي اکولوژيک
مقاله تحليل خوشه اي داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: آذري دهكردي فرود
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده كريمي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب بين المللي انزلي در سواحل جنوبي درياي خزر در اثر فعاليت هاي انساني در فهرست تالاب هاي تخريب شده مونترو قرار گرفته است. در تالاب روند تخريب از محدوده بيرون به طرف داخل ملموس تر و شديدتر است از اين رو هدف اصلي اين پژوهش شناسايي سپر تالاب با رويکرد علمي و سيستمي به عنوان يک ابزار کار آمد مديريتي براي جلوگيري از گسترش روند “تخريب از حاشيه به داخل” در اثر تغيير کاربري هاي زمين و توسعه نامتناسب است. براي تعيين سپر تالاب انزلي در سال ۱۳۸۷، با فرض بر قرار گرفتن سپر تالاب انزلي در محدوده ۵۰۰ متري تالاب در اطراف تالاب سپرهاي ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ متري در نظر گرفته شد. پهنه تالاب انزلي شامل بخش آبي (لاگون)، مرکزي، سلکه، سرخانکل، بخش شرقي و سياه کشيم در ۱۳ قسمت بر اساس متغييرهاي تعداد قطعه پرنده، تعداد گونه پرنده، تعداد گونه هاي ماهي و پرنده تهديد شده، غلظت T-N ,T-P و COD در آب تالاب، مساحت کاربري مسکوني و کشاورزي تا شعاع ۵۰۰ متري تالاب، مورد بررسي قرار گرفت و قسمت هاي حساس تر شناسايي شدند. ۵ سپر در اطراف تالاب انزلي تا شعاع ۵۰۰ متري تالاب در نظر گرفته شد. در هر سپر با تحليل خوشه اي زمينهاي حاشيه اي مجموعه تالاب انزلي به ۵ خوشه همگن تقسيم شد و با مقايسه خوشه ها سپر تالاب انزلي در قسمت هاي مختلف بين ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر تعيين شد. در نهايت محدوده سپر در اطراف حسين بکنده و سلکه ۵۰۰ متر در جنوب بخش غربي، مرکزي، تمام بخش شرقي و بندر انزلي ۴۰۰ متر در منطقه سياه کشيم ۳۰۰ متر، سرخانکل ۲۰۰ متر و در شمال بخش غربي تالاب ۱۰۰ متر در نظر گرفته شد.