مقاله تعيين محدوده فرکانس تشديد ساختمان ها در زلزله هاي گلباف و سيرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۰ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تعيين محدوده فرکانس تشديد ساختمان ها در زلزله هاي گلباف و سيرج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چگالي طيفي توان
مقاله ضريب شکل
مقاله فرکانس تشديد
مقاله فرکانس مرکزي
مقاله کانايي- تاجيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي مشيزي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به اهميت پديده تشديد در ساختمان و با توجه به مشاهده مواردي چند از اين پديده در سراسر ايران و جهان و با توجه به عدم بررسي اين پديده مخرب در استان کرمان، در اين مقاله با استفاده از ۲۳ رکورد زلزله رخ داده مابين سال هاي ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ ميلادي در مناطق گلبافت و سيرچ، محدوده فرکانس تشديد تعيين و با توجه به يکسان بودن خصوصيات لايه هاي زمين در کل پهنه استان کرمان نتايج آن به کل استان تعميم داده شد.
پس از تهيه شتاب نگاشت هاي مناطق مذکور برنامه اي براي محاسبه چگالي طيفي توان و معادل آن بر اساس مدل کانايي- تاجيمي به زبان فرترن نوشته و صحت عملکرد آن از طريق مقايسه با منحني هاي چگالي طيفي توان موجود در ساير تحقيقات کنترل گرديد. برنامه، رکوردها را به ترتيب خوانده و با فرض خطي بودن شتاب بين دو نقطه مجاور شتاب نگاشت و حل مستقيم معادلات حرکت، ابتدا انرژي و توان کل زلزله در پايان مدت تداوم حرکت در هر فرکانس مابين صفر تا ۲۵ هرتز و در نهايت مدل صاف شده چگالي طيفي توان را محاسبه و ارايه کرد. از بين کل شتاب نگاشت ها ۱۸ رکورد مربوط به گلبافت و پنج رکورد مربوط به سيرچ و همگي داراي شتاب حداکثري بيش از ۰٫۰۵g بودند. با به دست آوردن پارامترهاي فرکانس مرکزي و ضريب شکل، محدوده فرکانس تشديد در همه زلزله ها مشخص شد. پس از ميانگين گيري اين محدوده بين ۳٫۴۳ الي ۸٫۷۶ هرتز به دست آمد. با تعميم نتيجه حاصل از زلزله هاي گلبافت و سيرچ به کل استان مي توان اظهار نمود، ساختمان هايي که فرکانس اصلي آن ها در بازه ۳٫۴۳ و ۸٫۷۶ هرتز قرار مي گيرند با خطر ايجاد تشديد زلزله مواجه هستند. بنابراين بايد حين طراحي سازه با تغيير دادن جرم يا سختي ساختمان فرکانس اصلي ساختمان را از محدوده مذکور خارج کرد.