مقاله تعيين محيط تكتونوماگمايي سنگ هاي آتشفشاني و نيمه عميق شمال شهركرد با استفاده از گرما- فشارسنجي (Geothermobarometry) آمفيبول ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: تعيين محيط تكتونوماگمايي سنگ هاي آتشفشاني و نيمه عميق شمال شهركرد با استفاده از گرما- فشارسنجي (Geothermobarometry) آمفيبول ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتشفشاني ژوراسيك
مقاله ژون سنندج- سيرجان
مقاله تكتونوماگمايي
مقاله گرما- فشارسنجي
مقاله آمفيبول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي سيدنعيم
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نقره ييان موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براساس نتايج حاصل از گرما- فشارسنجي آمفيبول هاي موجود در سنگ هاي آتشفشاني و نيمه عميق حاصل از آتشفشاني ژوراسيك فوقاني در بخش مركزي زون سنندج- سيرجان، واقع در شمال شهركرد به روش هاي هاماراستروم، اشميت- جانسون- رادرفورد و هاليستر، اين كاني ها در دماهايي بين ۶۳۵ تا ۷۱۵ درجه سانتيگراد و فشارهاي ۳٫۵۲ تا ۷٫۵ كيلوبار و معادل ۲۰ تا ۲۵ كيلومتر عمق تشكيل شده اند. نتايج محاسبات به دست آمده در تعيين فشار حاكم بر تشكيل آمفيبول ها از دقت متوسطي برخوردار بوده اند. پايين بودن ميزان Fet/(Fet+Mg) در آمفيبول هاي ياد شده و به طور كلي پايين بودن نرخ افزايش پارامتر مورد نظر از ويژگي بارز مجموعه هاي ماگمايي آهكي- قليايي است. دما، فشار و عمق به دست آمده براي آمفيبول هاي مورد بررسي كه غالبا هستنگزيت تا منيزيو هستنگزيت اند، با شرايط پايداري هورنبلند سبز سازگار بوده و مويد شكل گيري اين گروه از آمفيبول ها در يك زون فرورانش همراه با ماگماتيسم آهكي- قليايي است، به طوري كه عمق بيشينه ي تشكيل آمفيبول ها روي قطعه ي فرورانده، ۲۵ كيلومتر و با توجه به فاصله ي مجموعه سنگ هاي آتشفشاني و نيمه عميق در بردارنده اين كاني ها تا گسل زاگرس كه حدود ۳۵ كيلومتر است، زاويه ي فرورانش كمتر از ۴۵ درجه ارزيابي مي شود. با توجه به مقادير Aliv>1.5 در آمفيبول هاي مورد بررسي، سنگ هاي حامل اين كاني ها در قلمرو جزائر قوسي قرار مي گيرند. اين مجموعه سنگ هاي آذرين يكي از جزاير قوسي ژوراسيك مورد انتظار و گمنامي است كه در كمربند كوهزاد زاگرس حضور آن پيش بيني شده است.