مقاله تعيين مزيت نسبي توليد و صادرات زردآلو (مطالعه موردي:استان آذربايجان شرقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۲۲۶ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: تعيين مزيت نسبي توليد و صادرات زردآلو (مطالعه موردي:استان آذربايجان شرقي)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زردآلو
مقاله آذربايجان شرقي
مقاله مزيت نسبي
مقاله ماتريس تحليل سياستي (PAM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با تقويت توليد و صادرات محصولات مختلف، کشور مي تواند در صحنه تجارت جهاني مزيت هاي مطلوب تري را به خود اختصاص دهد. در تحقيق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده از جهاد کشاورزي استان آذربايجان شرقي و سالنامه آمار بازرگاني خارجي به بررسي مزيت نسبي توليد با استفاده از شاخص هزينه منابع داخلي(DRC)  و ماتريس تحليل سياستي ( (PAMپرداخته شد. سپس با بهره گيري از شاخص هاي مزيت نسبي آشکار شده (RCA) و شاخص مزيت نسبي آشکار شده متقارن (RSCA) مزيت نسبي صادراتي اين محصول در ايران بررسي شد. نتايج نشان داد که با در نظر گرفتن شاخص هزينه منابع داخلي که برابر ۶/۰ بدست آمده، توليد اين محصول داراي مزيت نسبي مي باشد. نتايج حاصل از بررسي مزيت نسبي صادراتي نيز نشان داد که در فاصله بين سال هاي ۱۹۹۴-۲۰۰۰، ايران داراي مزيت نسبي صادراتي بوده ولي در سال هاي اخير و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ اين مزيت وجود نداشته است.