مقاله تعيين مزيت نسبي صنايع مواد غذايي استان آذربايجان شرقي (مبتني بر مزيت توليدي و مزيت تجاري غير مستقيم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۹۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: تعيين مزيت نسبي صنايع مواد غذايي استان آذربايجان شرقي (مبتني بر مزيت توليدي و مزيت تجاري غير مستقيم)
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت نسبي
مقاله مزيت توليدي و تجاري
مقاله برنامه ريزي منطقه اي
مقاله تجارت بين الملل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: ماملي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياست گذاري و برنامه ريزي صحيح اقتصادي در هر کشور مستلزم شناخت امکانات و قابليت هاي توليدي مناطق مختلف آن کشور است. اين تحقيق به بررسي وضعيت صنايع مواد غذايي استان آذربايجان شرقي و ارزيابي مزيت نسبي در زير شاخه هاي عمده اين صنعت مي پردازد. بدين منظور با استفاده از شاخص هاي دهگانه مزيت نسبي در حوزه صنعت، توانايي توليد هر کدام از زير شاخه ها به ترتيب مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه به کمک شاخص ضريب مکاني (LQ) و نتايج آن به صورت غير مستقيم توانايي صدور رتبه بندي شده است. در نهايت به کمک تکنيک تحليل عاملي دسته بندي اوليه، و سپس با استفاده از تاکسونومي عددي اولويت بندي نهايي زير شاخه ها و وضعيت آنها از نظر مزيت نسبي در صنعت مذکور ارايه شده است. با توجه به نتايج شاخص ضريب مکاني در نهايت به کمک نمودار عنکبوتي ميزان تغييرات ساختاري صنايع مواد غذايي استان نيز در طول سالهاي ۸۰ الي ۸۵ نشان داده شده است.