مقاله تعيين مشخصات قراردادهاي آتي محصولات کشاورزي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۸۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تعيين مشخصات قراردادهاي آتي محصولات کشاورزي در ايران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قراردادهاي آتي
مقاله مشخصات قرارداد
مقاله ارزش در شرايط توام با مخاطره
مقاله رهيافت نمونه برداري
مقاله بورس کالاي کشاورزي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني يكاني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه تعيين مشخصات قراردادهاي آتي محصولات کشاورزي در ايران به نحوي است که پس از راه اندازي، از امکان موفقيت بالايي برخوردار باشند. جهت تحقق اين هدف، تعيين ميزان سپرده مورد نياز، حد مجاز نوسانات قيمت روزانه، طول دوره تحويل، حداقل واحد تغيير قيمت و اندازه قراردادهاي آتي زعفران، پسته و برنج به عنوان قراردادهاي آتي بالقوه در ايران مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور تعيين مقدار سپرده مورد نياز و حد مجاز نوسانات قيمت روزانه از يک مدل جديد بهينه سازي ارزش در شرايط توام با مخاطره (VaR) با بهره گيري از رهيافت نمونه برداري ناپارامتري استفاده گرديد. همچنين طول دوره تحويل، از طريق شبيه سازي قيمتهاي آتي روزانه با حداقل مقدار نوسان ممکن تعيين شد. جهت تعيين مقدار حداقل واحد تغيير قيمت و اندازه قرارداد آتي هر محصول نيز نرخ بهره بدون ريسک روزانه و حداقل ارزش متوسط معاملات روزانه يک معامله گر در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات تعيين شده در اين مطالعه به عنوان مقادير اوليه پيشنهادي جهت تاسيس و راه اندازي يک بازار آتي محصولات کشاورزي در ايران ارايه گرديده است.