مقاله تعيين معادلات رژيم رودخانه بر اساس معادله توان واحد جريان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تعيين معادلات رژيم رودخانه بر اساس معادله توان واحد جريان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادلات رژيم
مقاله هندسه – هيدروليکي
مقاله توان واحد جريان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرشمسي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان شعار فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، معادلات رژيم رودخانه به كمك توسعه معادله توان واحد جريان و كاربرد آن در مورد دو رودخانه سيستان و كرج به دست آمده اند. براي اين منظور با مروري بر تحقيقات گذشته، ابتدا مباني و مفهوم رژيم و هندسه – هيدروليكي در رودخانه ذكر مي شود و سپس روش ها و نتايج به دست آمده توسط محققين قبلي به صورت دسته بندي شده ارايه مي شود. در گام بعدي معادله توان واحد جريان با در نظر گرفتن پارامترهاي غلظت وزني رسوبات و سنگيني نسبي ذرات معلق توسعه داده مي شود. سپس با استفاده از آناليز ابعادي، معادله توان واحد جريان بي بعد به دست مي آيد. در انتها، معادلات رژيم براي دو رودخانه سيستان و كرج به كمك معادله توان واحد جريان بي بعد استنتاج و ارايه مي شود. در نهايت نتايج حاصل از اين معادلات با مقادير مشاهداتي و ساير معادلات رژيم مقايسه مي شوند. نتايج به دست آمده از معادلات رژيم توسعه يافته در اين تحقيق با مشاهدات صحرايي همخواني خوبي را نشان مي دهند.