مقاله تعيين مقادير هيستامين و رابطه آن با بار ميکروبي در ماهي شوريده (Otolithes ruber) نگهداري شده در يخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تعيين مقادير هيستامين و رابطه آن با بار ميکروبي در ماهي شوريده (Otolithes ruber) نگهداري شده در يخ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمين بيوژن
مقاله هيستامين
مقاله ماهي شوريده
مقاله بار باکتريايي
مقاله نگهداري در يخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده اميرمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: معيني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: بني اردلاني مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ماهيان شوريده نگهداري شده در يخ طي يک دوره ۱۸ روزه، غلظت آمين بيوژن هيستامين و ارتباط آن با تغييرات بار باکتريايي (باکتري هاي سرمادوست و مزوفيل) در بازه هاي زماني ۳ روزه مورد بررسي قرار گرفت (روزهاي صفر، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۸). آمين بيوژن هيستامين در روز اول نگهداري ماهيان بوسيله دستگاه HPLC تشخيص داده نشد (رديابي نشد) و رديابي اين آمين از روز پنجم نگهداري بود. بهترين ميزان همبستگي (R2=%98) بين آمين هيستامين و بار باکتريايي مزوفيل يافت شد و اين باکتري ها، در طول دوره تفاوت معني داري (p<0.05) را نشان دادند. غلظت اوليه هيستامين ۱٫۴۹ ميکروگرم بر گرم بود و در انتهاي دوره به ۱۴٫۲۱ ميکروگرم بر گرم رسيد که در اين زمان بار باکتريايي مزوفيل به بيش از ۱۰۷CFU/g رسيده بود. بنظر مي رسد که تغييرات سطوح هيستامين شاخص مناسبي براي ارزيابي تازگي ماهي شوريده بر اساس نتايج اين تحقيق باشد.