مقاله تعيين مقدار آرسنيک و کادميوم در آب مصرفي شهر يزد با روش بهينه شده جذب اتمي کوره گرافيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طلوع بهداشت از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تعيين مقدار آرسنيک و کادميوم در آب مصرفي شهر يزد با روش بهينه شده جذب اتمي کوره گرافيتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرسنيک
مقاله کادميوم
مقاله طيف سنجي جذب اتمي
مقاله آب مصرفي يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني ندوشن محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ملك مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: متوسليان منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: آگاهي از غلظت عناصر در آب هميشه مورد توجه سازمان هاي بهداشتي و پژوهشگران بوده است. حداکثر غلظت مجاز عناصر سمي آرسنيک و کادميوم در آب اشاميدني به ترتيب ۱۰ و ۵ ميکروگرم بر ليتر مي باشد. اندک افزايش اين عناصر در آب آشاميدني عامل بروز سرطان هاي مثانه، کليه و پوست مي شود و همچنين بيماريهاي قلبي – عروقي را به همراه دارد. روشهاي متعدد براي اندازه گيري اين عناصر در آب وجود دارد. در اين مطالعه روش جذب اتمي کوره اي انتخاب شده و پارامترهاي دمايي کوره گرافيتي بهينه شد. سپس غلظت آرسنيک و کادميوم در آب مصرفي شهر يزد به روش بهينه شده جذب اتمي کوره اي تعيين شد.
روش بررسي: تعداد ۲۰ نمونه آب از شبکه آب آشاميدني و آب مصرفي صنعتي شهر يزد در شهريور ۱۳۸۶ جمع آوري شد. تعداد ۸ نمونه از ابتداي شبکه توزيع ، ۴ نمونه از انتهاي شبکه توزيع و ۸ مورد از مصارف صنعتي انتخاب شدند. نمونه ها فورا به آزمايشگاه منتقل و pH آنها به کمتر از ۳ تثبيت گرديد تا مرحله اندازه گيري انجام شود. محلولهاي استاندارد تهيه و دستگاه جذب اتمي مجهز به کوره گرافيتي با آنها استاندارد شد. پس از آن با افزودن يک اصلاح کننده براي هر عنصر، دماي مرحله خشک کردن، خاکستر کردن، اتمي کردن و اندازه گيري عنصر بهينه گرديد. تعيين غلظت هر عنصر با پارامترهاي بهينه شده انجام شد.
يافته ها: دماي بهينه شده اتمي کردن آرسنيک و کادميوم به ترتيب ۱۴۰۰ و ۲۶۰۰ درجه سانتي گراد بدست آمد. ميانگين مقدار آرسنيک و کادميوم براي آب آشاميدني شبکه توزيع به ترتيب ۰٫۹۱± ۲٫۸۸ و ۰٫۷۹± ۳٫۳۵ و در ديگر آبهاي مصرفي ۱٫۳۲± ۶٫۶۷ و ۱٫۰۲± ۷٫۲۱ ميکروگرم بر ليتر به دست آمد.
بحث:با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش مقدار آرسنيک و کادميوم موجود در آب شرب شهر يزد کمتر از حد مجاز است و مقدار آنها در آب هاي مصرفي صنعتي کمي بيشتر از ۵ ميکروگرم بر ليتر مي باشد. مقدار عناصر در حين انتقال کمي افزايش دارند ولي غلظت اين عناصر کمتر از ۱۰ ميکروگرم در ليتر است و در مقايسه با نمونه هاي ديگر در حد آبهاي تازه است. همچنين پارامترهاي دمايي بهينه شده کوره گرافيتي براي اندازه گيري عناصر آرسنيک و کادميوم کارايي بالايي دارد که توصيه مي شود متخصصان آزمايشگاههاي شيمي آب و فاضلاب اين روش و پارامترهاي بهينه شده آن را براي پايش اين عناصر در آب مورد استفاده قراردهند.