مقاله تعيين مقدار بهينه شاخص عملكرد آسيب پذيري در سيستم هاي مخازن ذخيره با استفاده از شاخص پايداري (Sustainability Index) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تعيين مقدار بهينه شاخص عملكرد آسيب پذيري در سيستم هاي مخازن ذخيره با استفاده از شاخص پايداري (Sustainability Index)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص پايداري
مقاله روش SPA
مقاله مخازن ذخيره درون سالي
مقاله مخازن ذخيره برون سالي
مقاله شاخص آسيب پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي صالح
جناب آقای / سرکار خانم: منتصري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم هاي مخازن ذخيره داراي نقش اساسي در كنترل آب هاي سطحي و تامين آب موردنياز كشاورزي، شرب، توليد برق و … مي باشند به همين دليل مطالعه دقيق رفتار اين سيستم ها به منظور تامين آب مورد تقاضا به صورت رضايت بخش ضروري مي باشد، بررسي رفتار مخازن ذخيره به ويژه در سال هاي كم آبي از اهميت فراواني برخوردار مي باشد، بطوري در دوره هاي بحراني همواره آب تامين شده توسط مخازن كمتر از مقدار تقاضا مي باشد. اين تحقيق به بررسي عملكرد مخازن درون سالي و برون سالي تحت مقادير مختلف آسيب پذيري در دوره هاي بحراني مي پردازد. براي تعيين عملكرد بهينه سيستم هاي ذخيره، شاخص پايداري و براي تحليل مخزن روش SPA اصلاح شده، مورد استفاده قرار گرفته است. بررسي عملكرد مخازن تحت مقادير مختلف آسيب پذيري در سايت هاي مورد مطالعه نشان مي داد كه در سيستم هاي مخازن ذخيره درون سالي اعمال محدوديت در رهاسازي آب در دوره هاي بحراني اگر به اندازه ۲۵% مقدار تقاضا موردنظر باشد سيستم ذخيره عملكرد بهينه خواهد داشت و اين موضوع در سيستم هاي برون سالي زماني اتفاق مي افتد كه شاخص آسيب پذيري (اعمال محدوديت) ۳۵% الي ۴۰% باشد.