مقاله تعيين مقدار تعادلي بازار با استفاده از حل دستگاه معادلات خطي فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تعيين مقدار تعادلي بازار با استفاده از حل دستگاه معادلات خطي فازي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستگاه معادلات خطي فازي
مقاله حساب فازي
مقاله اعداد فازي
مقاله عرضه
مقاله تقاضا
مقاله تعادل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خبيري بابك
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجايي که مکانيسم بازار در پاسخ گويي به سوالات اساسي اقتصاد (چه چيزي توليد شود؟، چگونه توليد شود؟، براي چه کسي توليد شود؟) نقش مهمي را ايفا مي کند لذا مي بايست توجه ويژه اي به چگونگي تعيين قيمت و مقدار در اين مکانيسم صورت بگيرد. در واقع قيمت بازاري کالا و مقدار توليد به وسيله تعادل ميان عرضه (مقدار کالايي که فروشنده مايل و قادر است با توجه به قيمت آن و ثابت بودن ساير عوامل در يک دوره زماني معين در بازار ارايه کند) و تقاضا (مقدار کالايي که فرد خريدار مايل و قادر است با توجه به قيمت آن و ثابت بودن ساير عوامل در يک دوره زماني معين خريداري کند) تعيين مي شود. از يک طرف براي دستيابي به مقدار تعادلي عرضه و تقاضا مجبور به حل يک دستگاه معادلات خطي هستيم. از طرف ديگر، در شرايط واقعي برخي داده هاي مبهم در روابط ميان مقادير عرضه شده و تقاضا شده در يک قيمت مشخص در دسترس هستند و طبيعتا اين روابط منجر به تشکيل يک دستگاه معادلات خطي فازي مي شود. در اين مقاله روي حل چنين دستگاه هايي متمرکز مي شويم که مستقيما به حل يک مساله اقتصادي (تعيين مقادير تعادلي بازار) مرتبط مي شوند.