مقاله تعيين مكان صفرهاي معادلات ديفرانسيل خطي داراي تاخير زمان با استفاده از پاسخ فركانسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تعيين مكان صفرهاي معادلات ديفرانسيل خطي داراي تاخير زمان با استفاده از پاسخ فركانسي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادلات ديفرانسيل خطي داراي تاخير زمان
مقاله مفهوم بهره برتر
مقاله تئوري مكان مجانبي صفرها
مقاله صفر سمت راست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از مفهوم بهره برتر و پاسخ فركانسي، روشي ساده براي تعيين مكان صفرهاي ناشي از پارامترهاي تاخير زمان معادلات ديفرانسيل داراي تاخير زمان ارايه خواهد شد. مفهوم بهره برتر بيان مي كند كه در توابع شبه چند جمله اي داراي تاخير زمان، رفتار كلي تابع در هر بازه فركانسي، همواره تحت تاثير رفتار تابع با بهره برتر در آن بازه فركانسي قرار دارد. اگر اين رفتار غيرمينيمم فاز باشد، تابع كلي در آن بازه فركانسي رفتار غيرمينيمم فاز گرفته كه اين به مفهوم وجود صفرهاي سمت راست است و اگر مينيمم فاز باشد تابع كلي در آن بازه فركانسي داراي رفتار مينيمم فاز خواهد شد كه به مفهوم قرارگرفتن صفرها در سمت چپ مختصات است. با توجه به اينكه مفهوم بهره برتر كليت دارد بنابراين براي معادلات ديفرانسيل خطي داراي تاخير زمان نيز قابليت كاربرد داشته و با استفاده از آن به راحتي مي توان مكان صفرهاي اين گونه معادلات را در هر محدوده فركانسي تشخيص داد.