مقاله تعيين مناسب ترين روش زمين آمار در تهيه نقشه تغييرات pH و TDS آب هاي زيرزميني (مطالعه موردي: دشت ارسنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تعيين مناسب ترين روش زمين آمار در تهيه نقشه تغييرات pH و TDS آب هاي زيرزميني (مطالعه موردي: دشت ارسنجان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت آب
مقاله pH؛ TDS؛ روش هاي زمين آمار
مقاله روش هاي معين
مقاله آب هاي زير زميني
مقاله دشت ارسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت بهينه منابع آبي، و حفظ و ارتقاي کيفيت آنها، نيازمند به وجود داده هايي در زمينه موقعيت، مقدار و پراکنش عوامل شيميايي آب در يك منطقه جغرافيايي معين مي باشد. انتخاب و دقت روش هاي مناسب پهنه بندي و تهيه نقشه تغييرات ويژگي هاي كيفي آب هاي زير زميني بستگي به شرايط منطقه و وجود آمار و داده هاي كافي در آن دارد، كه انتخاب صحيح آنها گامي اساسي و مهم در مديريت منابع آبي منطقه بشمار مي رود. هدف از انجام اين پژوهش تعيين مناسبترين روش ميان يابي به منظور بررسي و تحليل مكاني اندازهpH  و TDS آب هاي زيرزميني دشت ارسنجان واقع در شمال شرقي استان فارس بود. بدين منظور، از روش هاي زمين آمار مانند كريجينگ معمولي (OK) و كريجينگ ساده (SK)، و روش هاي معين مانند عكس فاصله (IDW)، تابع شعاعي (RBF)، تخمينگر موضعي (LPI)، و تخمينگر عام (GPI) استفاده شد. نتايج نشان دادند كه در بين روش هاي معين، روش  RBFبه دليلR  بالاتر و RMSE پايين تر جهت تهيه نقشه تغييرات pH و TDS در منطقه مناسب ترين است. افزون بر آن، نتايج نشان دادند كه روشSK ، با داشتن R=0.770 و RMSE=463.5، و روش OK، با داشتن R=0.27 و RMSE=0.20 در بين روش هاي كريجينگ به ترتيب جهت تهيه نقشه تغييرات pH و TDS برتري دارند. در نهايت، از مقايسه روش هاي گوناگون ميان يابي نتيجه گيري شد كه روش زمين آمار كريجينگ ساده و معمولي نسبت به روش هاي معين برتري داشته  Tو به ترتيب به عنوان روش هاي مناسب جهت تهيه نقشه نهايي تغييرات pH و TDS در دشت ارسنجان انتخاب مي شوند.