مقاله تعيين مناطق مناسب جهت احداث سد زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تحليل سلسله مراتبي، مطالعه موردي: دشت ملاير در استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تعيين مناطق مناسب جهت احداث سد زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تحليل سلسله مراتبي، مطالعه موردي: دشت ملاير در استان همدان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سدهاي زيرزميني
مقاله مکان يابي
مقاله GIS
مقاله دشت ملاير
مقاله روش تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرمرادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راه هاي مفيد در تامين آب مورد نياز بخش هاي مختلف، بويژه در مناطق خشک و نيمه خشک و مقابله با بحران خشک سالي، کمک به افزايش ذخاير آب زيرزميني است. احداث سدهاي زيرزميني و استفاده از آب هاي سطحي هدر رونده به منظور تغذيه مصنوعي از جمله راهکارهاي مناسب جهت تامين و توسعه منابع آبي مي باشد. اولين و مهمترين مرحله در احداث يک سد زيرزميني شناسايي مکان هاي مناسب براي احداث سد مي باشد. اين مرحله به دليل اين که سود يا زيان پروژه را در بطن خود دارد بايد به طور دقيق انجام شود. در اين تحقيق پس از بررسي پيشينه تحقيق و اصلاح برخي اطلاعات پايه همگام با پيمايش هاي صحرايي متعدد و با استفاده از تکنيک هاي GIS محل هاي مناسب براي اين سازه مشخص شد. اما به علت اين که عوامل بسيار زيادي در مکان يابي اين سازه نقش دارند و همچنين ميزان اهميت آن ها با هم متفاوت است، لذا به منظور تصميم گيري بهتر در مورد اولويت بندي مکان هاي مشخص شده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) استفاده شد. در نهايت از ۲۷ مکان مناسب مشخص شده در منطقه مورد مطالعه (دشت ملاير) در مرحله اوليه تنها ۹ منطقه براي اولويت بندي معرفي شدند که در قالب يک نقشه به ترتيب اولويت ارايه شده است.