مقاله تعيين منشا فلزات کانسارهاي روي و سرب با سنگ ميزبان کربناتي در ناحيه کوهبنان – بهاباد: شواهد کاني شناسي، ژئوشيميايي و الگوي عناصر کمياب خاکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۲۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تعيين منشا فلزات کانسارهاي روي و سرب با سنگ ميزبان کربناتي در ناحيه کوهبنان – بهاباد: شواهد کاني شناسي، ژئوشيميايي و الگوي عناصر کمياب خاکي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسارهاي سرب و روي
مقاله ژئوشيمي
مقاله کاني شناسي
مقاله عناصر کمياب خاکي
مقاله کوهبنان
مقاله بهاباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري علي
جناب آقای / سرکار خانم: رسا ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسارها و معادن روي و سرب ناحيه کوهبنان – بهاباد در سنگ هاي کربناتي پرمين بالايي قرار دارند. بررسي هاي پتروگرافي بر روي سنگ هاي کربناتي ميزبان کانسارهاي روي و سرب نشان مي دهد که در اين سنگ ها برخلاف سنگ هاي کربناتي ديگر موجود در توالي چينه اي، مقدار قابل توجهي کاني هاي تمام شکل سولفيدي اوليه تشکيل شده است. مرفولوژي و روابط بافتي نشان مي دهد که اين کاني ها در مراحل ابتدايي تا تاخيري دياژنز به وجود آمده اند. در مواردي، فراواني اين کاني ها به بيش از ۵ درصد نيز بالغ مي شود. پژوهش هاي ژئوشيميايي بر روي سنگ هاي مختلف در کمر پايين، سنگ ميزبان و کمر بالاي اين کانسارها نشان مي دهد که سنگ ميزبان از نظر شيميايي در ستون چينه شناسي ناحيه از قابليت ويژه و بي نظيري برخوردار است. بالا بودن مقادير فلزات معدني از يک سو و مشابهت ژئوشيميايي و الگوي توزيع عناصر خاکي کمياب بين انواع کانسنگ و سنگ ميزبان از سوي ديگر گوياي اين واقعيت است که عناصر معدني اين کانسارها از سنگ ميزبان تامين شده است. بررسي هاي ناحيه اي نشان مي دهد که همزمان با تشکيل سنگ کربناتي ميزبان، فعاليت بروندمي سبب غني شدگي رسوبات پرمين بالايي از فلزات معدني شده است. در واقع، سنگ منشا و سنگ ميزبان اين کانسارها يکي بوده و اين نقش به عهده سنگ هاي کربناتي پرمين بالاي بوده است.