مقاله تعيين ميزان آفلاتوکسين M1 در شير پاستوريزه مصرفي در استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان آفلاتوکسين M1 در شير پاستوريزه مصرفي در استان کرمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شير پاستوريزه
مقاله آفلاتوکسين HPLC ، M1
مقاله كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورنورمحمدي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري مهدي‌
جناب آقای / سرکار خانم: نزاکتي الفتي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيبي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آفلاتوکسين M1 يکي از متابوليت هاي اصلي آفلاتوکسين B1 است و در شير پستانداراني يافت مي شود که غذاهاي آلوده به آفلاتوکسين را مصرف کرده باشند. آفلاتوکسين ها يک گروه از متابوليت هاي سمي قارچي هستند که توسط قارچ هاي آسپرژيلوس توليد شده سميت بالايي داشته و يکي از قوي ترين مواد سرطان زاي موجود در غذا مي باشند. با توجه به خطراتي که آفلاتوکسين ها براي انسان دارند و همچنين با توجه به مصرف بالاي شير و محصولات لبني، مطالعه حاضر به منظور تعيين سطح آفلاتوکسين M1 در شيرهاي پاستوريزه  استان کرمان براي اولين بار انجام گرديد.
روش: در اين مطالعه مقطعي – کاربردي در فصل زمستان به طور تصادفي تعداد هفتادوشش نمونه شير پاستوريزه از هشت کارخانه توليد اين فرآورده جمع آوري و آفلاتوکسين M1 موجود در نمونه ها با استفاده از ستون ايمونوافينيتي استخراج و ميزان آن با روش کروماتوگرافي با کارکرد بالا (HPLC) همراه با شناساگر فلورسنت اندازه گيري شد.
يافته ها: حداقل مقدار قابل اندازه گيري ۰/۰۰۲ppb به دست آمد. ميزان آفلاتوکسين Ml موجود در نمونه هاي مورد بررسي بين ۰/۰۰۲-۰/۱۴ppb  قرار داشت که از حد مجاز توصيه شده توسط سازمان غذا و داروي آمريکا (۰/۰۵ppb) بيشتر نبود. گرچه در مقايسه با حد مجاز توصيه شده توسط اتحاديه اروپا (۰/۰۵ppb) تعداد ۳۴ نمونه (۷/۴۴%) حاوي آفلاتوکسين M1 بيشتر بودند. از ميان کارخانه هاي توليد کننده شير در استان کرمان، ميانگين AFM1 شيرهاي پاستوريزه توليد شده در کارخانه پگاه جيرفت در زمان مورد مطالعه کمترين مقدار بود .(۰/۰۱۹±۰/۰۱۰ppb)
نتيجه گيري: هر چند با توجه به نتايج به دست آمده به نظر مي رسد که در حال حاضر خطر جدي سلامت عمومي مردم را تهديد نمي کند ولي با توجه به مصرف بالاي شير و فرآورده هاي آن به ويژه در کودکان بهتر است اين مسئله به عنوان يک خطر در نظرگرفته شود.