مقاله تعيين ميزان آلودگي به باكتري هاي بيماري زا در پدهاي الكتروتراپي مورد استفاده در كلينيك هاي فيزيوتراپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۴۴ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان آلودگي به باكتري هاي بيماري زا در پدهاي الكتروتراپي مورد استفاده در كلينيك هاي فيزيوتراپي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پدهاي الکتروتراپي
مقاله آلودگي باکتريايي
مقاله کلينيک فيزيوتراپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: عموزاده خليلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي مقدم بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: برنامه ريزي دقيق در زمينه مسايل بهداشتي، گسترش بيماري ها را كنترل كرده و هزينه هاي درماني را كاهش مي دهد. با توجه به اهميت بهداشت مراكز درماني و از جمله كلينيك هاي فيزيوتراپي، هدف اين مطالعه بررسي ميزان آلودگي به باكتري هاي بيماري زا در پدهاي الكتروتراپي مورد استفاده در كلينيك هاي فيزيوتراپي را بود.
مواد و روش ها: ۲۰ پد الكتروتراپي از هر يك از سه كلينيك فيزيوتراپي شهر سمنان مورد نمونه گيري باكتريايي قرار گرفته و ميزان آلودگي در آزمايشگاه ميكروب شناسي بررسي شد. اطلاعات نحوه شستشوي پدها، دوره زماني شستشوي پدها، زمان تعويض پدها توسط پرسش نامه جمع آوري گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه تمام نمونه هاي جمع آوري شده از پدهاي الكتروتراپي داراي آلودگي باكتريايي بودند اما نوع باكتري ها در كلينيك هاي مختلف متفاوت بود. باكتري هاي يافت شده در دو كلينيك كه از وايتكس براي ضدعفوني استفاده مي كردند از نوع باكتري هاي فلور نرمال پوست بود، در حالي كه تنوع باكتري هاي يافت شده در كلينيك ديگر بيش تر و باكتري هاي بيماري زاي نوع كلبسيلا، سراشيا، انتروباكتر نيز مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: نتايج نشان دهنده آلودگي تمام پدهاي الكتروتراپي بوده كه مي تواند عامل بالقوه خطرناكي در انتقال آلودگي هاي بيماري زا در مواجهه با بيماران حامل اين گونه آلودگي ها باشد. اين مطالعه نشان مي دهد كه پدهاي الكتروتراپي عامل بالقوه در انتقال آلودگي بين بيماران و يا تراپيست ها مي باشد و ضرورت جايگزيني روش هاي ضدعفوني استاندارد احساس مي گردد. تحقيقات بيش تري لازم است تا راه هاي انتقال آلودگي در كلينيك هاي فيزيوتراپي كنترل و جلوگيري شود.