مقاله تعيين ميزان آلودگي لاشه طيور گوشتي به باکتريهاي شاخص در مراحل مختلف خط کشتار درشهرستان مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان آلودگي لاشه طيور گوشتي به باکتريهاي شاخص در مراحل مختلف خط کشتار درشهرستان مشهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاشه طيور
مقاله کلي فرم
مقاله E. cli
مقاله شمارش کلي باکتريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: محسن زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري نيک سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين مطالعه تعيين ميزان آلودگي لاشه طيورگوشتي به باکتري هاي شاخص در مراحل مختلف خط کشتار در يکي از کشتارگاه هاي اطراف شهرستان مشهد بوده است. از تعداد پنج گله و از هر گله تعداد ۱۰ نمونه از هر يک از مراحل مختلف خط کشتار با استفاده از صفحه الگو (Template) از ناحيه گردني نمونه گيري به روش سوآپ خشك و مرطو ب صورت گرفت و با استفاده از روش کشت مرسوم شمارش كلي باكتريايي (TVC)، شمارش كلي فرمي و شمارش E. cli انجام گرديد. بيشترين ميزان آلودگي به ترتيب مربوط به مراحل پس از بازرسي و تخليه محوطه بطني به دست آمد. مقادير ميانه شمارش کلي فرم و  E. cli در مراحل مختلف خط كشتار در آزمون فريدمن (Fridman)  اختلاف معني داري را نشان داده و در مقايسه هاي دوگانه توسط آزمون ويلکاکسون (Wilcxn) فقط از نظر شمارش کلي فرم بين مرحله پرکني و مرحله پيش سردکن اختلاف معني دار نبود، و بين ساير مراحل نمونه گيري با مرحله پرکني از نظر شمارش کلي فرم و  E. cli اختلاف معني دار بود (p<0.05). با توجه به تخليه امعا و احشا به صورت دستي به نظر مي رسد، افزايش آلودگي ميكروبي در اين مرحله به دليل آلودگي سطحي لاشه با فلور ميكروبي دستگاه گوارش، و در مرحله پس از بازرسي به دليل دست كاري غلط لاشه ها مي باشد و هم چنين ميزان آلودگي بالا قبل از بسته بندي، احتمالا به دليل عدم جريان كافي آب و نيز عدم سالم سازي آن و نيز استفاده از يخ غيربهداشتي در چيلر اتفاق مي افتد.