مقاله تعيين ميزان اثر عناصر اقليمي بر عملكرد گندم ديم در استان آذربايجان شرقي با استفاده از شبكه هاي عصبي هوشمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان اثر عناصر اقليمي بر عملكرد گندم ديم در استان آذربايجان شرقي با استفاده از شبكه هاي عصبي هوشمند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم کشاورزي
مقاله آذربايجان شرقي
مقاله شبکه هاي عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني تبار مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش، يافتن مدل مناسب جهت پيش بيني عملكرد گندم ديم به كمك پارامترهاي آب و هوايي در استان مي باشد. جهت پيش بيني عملکرد گندم ديم از شبکه هاي عصبي استفاده شده است. ابتدا آمار عملکرد محصول گندم در طي دوره آماري ۱۳۸۲-۱۳۷۴ از بانک اطلاعات وزارت جهادکشاورزي به تفکيک شهرستان تهيه و سپس آمار هواشناسي از ايستگاه هاي موجود در اين شهرستان ها براي دوره آماري مشابه از بانک اطلاعاتي سازمان هواشناسي کشور استخراج گرديد. ۷ سال از آمار موجود جهت آموزش مدل و دو سال از آن جهت فايل تست در نظر گرفته شد. جهت اتخاذ بهترين مدل لازم بود که بهترين ماتريس ورودي داده هاي هواشناسي مشخص شود. بدين منظور اولين ماتريس ورودي متشکل از ۹ پارامتر هواشناسي اوليه که در نهايت با محاسبه مقادير خطاي مدل، بهترين ترکيب زماني حاصل شد که در ماتريس ورودي پارامترهاي بارش، دما، تعداد روزهاي همراه با استرس سرما و گرما، تبخير، تعرق و تعداد روزهاي باراني گنجانده شده بود.
نتايج نشان داد كه اولين عامل در تعيين عملكرد گندم ديم استان آذربايجان شرقي بالاترين نقش را دارا مي باشد. دومين پارامتر موثر در ميزان عملكرد گندم ديم مقدار تبخير و تعرق مي باشد. جهت ارزيابي دقت مدل بر اساس ميزان عملکرد پيش بيني شده شاخص ميزان تطابق (d) محاسبه گرديد كه نتايج نشان داد ميزان دقت مدل ۰.۸۲ مي باشد.