مقاله تعيين ميزان بهينه عوامل موثر در گشتاور چرخشي کاسه چرخ خودرو با استفاده از روش شناسي رويه پاسخ و الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان بهينه عوامل موثر در گشتاور چرخشي کاسه چرخ خودرو با استفاده از روش شناسي رويه پاسخ و الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي آزمايشات
مقاله روش شناسي رويه پاسخ
مقاله کنترل کيفيت
مقاله گشتاور چرخشي کاسه چرخ
مقاله مجموعه اکسل
مقاله متغير پاسخ
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي صدقياني جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزمحمدي روزبه
جناب آقای / سرکار خانم: هادي پور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش حساس مجموعه اکسل بالاخص کاسه چرخ خودرو، به دليل مرتبط بودن آن با ايمني سرنشينان، بررسي فرآيند توليد و مونتاژ و انجام آزمايشات کنترل کيفي حين اين مراحل از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. در اين مقاله با توجه به اهميت بالاي سه عامل اصلي قطر توپي قسمت کاسه نمد، قطر داخلي کاسه نمد و گشتاور مهره قفلي به عنوان متغيرهاي مستقل، سعي بر آن داريم ميزان گشتاور چرخشي کاسه چرخ خودرو را (تحت عنوان متغير پاسخ)، به کمک مباحث مطرح در طراحي آزمايشات و روش سطح پاسخ بهينه نماييم. در ادامه ميزان گشتاور بهينه با استفاده از مدل برنامه ريزي غيرخطي محاسبه و جهت بررسي آن با جواب به دست آمده از الگوريتم ژنتيک مقايسه شده اند.