مقاله تعيين ميزان مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري در حاملگي هاي ناخواسته و بررسي عوامل مرتبط با شکست آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري در حاملگي هاي ناخواسته و بررسي عوامل مرتبط با شکست آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگي ناخواسته
مقاله پيشگيري ازبارداري
مقاله قرص هاي خوراکي جلوگيري از بارداري
مقاله شکست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي فر نزهت
جناب آقای / سرکار خانم: حفيظي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف حامي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بارداري ناخواسته با عواقب ناخوشايند جسمي و رواني براي مادر و جنين همراه است. بسياري از موارد بارداري ناخواسته در زناني ايجاد مي شود که براي جلوگيري از بارداري به روش هاي بسيار مطمئن به ويژه قرص-هاي ضد بارداري خوراکي روي آورده اند. اين پژوهش با هدف بررسي ميزان مصرف قرص هاي ضدبارداري خوراکي در حاملگي هاي ناخواسته و بررسي عوامل مرتبط با شکست آن انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي ۱۰۰۰ خانم باردار که در سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۶ براي زايمان به بخش مامايي بيمارستان امام رضا در مشهد مراجعه کرده بودند از نظر بارداري ناخواسته مورد بررسي قرار گرفتند سپس مادراني که حين مصرف قرص هاي ترکيبي پيشگيري از بارداري حامله شده بودند، در مورد روش مصرف آن مورد پرسش قرار گرفتند. داده ها به کمک پرسشنامه اي شامل اطلاعات جمعيت شناختي و روش پيشگيري از بارداري جمع آوري و با نرم افزار SPSS (نسخه ۱۱٫۵) تحليل شد.
يافته ها: ۳۴٫۵ درصد افراد مورد مطالعه حاملگي ناخواسته داشتند که ۳٫۹۱ درصد آنها از روش هاي پيشگيري از بارداري استفاده مي کردند. در حاملگي هاي ناخواسته رايج ترين روش پيشگيري از بارداري قرص هاي خوراکي بود (۴۰٫۳%) که ۱۹٫۷ درصد افراد آن را به طور صحيح مصرف مي کردند. شايع ترين علت مصرف نادرست ترس از عوارض (۴۲٫۲ درصد) بود. سن، سطح تحصيلات و وضعيت اقتصادي با شکست رابطه معني دار داشت .(p<0.05)
نتيجه گيري: از آنجا که پرمصرف ترين روش قابل برگشت پيشگيري از بارداري قرص هاي ترکيبي هستند و مهم ترين عامل شکست ترس از عوارض است، آموزش مصرف صحيح و اطمينان دادن به مصرف کنندگان در خصوص عوارض دارو مي تواند از بسياري موارد بارداري ناخواسته پيشگيري کند.