مقاله تعيين ميزان و ضرايب انتشار گازهاي SO2, CO2, CO, NO, NO2, NOx در پتروشيمي فن آوران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت و محيط ايران از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان و ضرايب انتشار گازهاي SO2, CO2, CO, NO, NO2, NOx در پتروشيمي فن آوران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضرايب انتشار
مقاله آلاينده هاي اتمسفري
مقاله صنايع پتروشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي هرمزي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: ندافي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده نودهي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شرکت پتروشيمي فن آوران در جنوب غربي ايران واقع در ساحل خليج فارس، بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در زميني به مساحت ۲۵ هکتار واقع شده است. در اين شرکت واحد متانول با ظرفيت توليد يك ميليون تن متانول در سال و واحد مونوکسيدکربن با ظرفيت توليد ساليانه ۱۴۰ هزار تن گاز مونوکسيدکربن در اين تحقيق جهت تعيين ميزان و ضرايب انتشار گازهاي SO2, CO2, CO, NO, NO2, NOx مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش بررسي: با توجه به اهداف اين پروژه، مدت ۱۴ ماه از فروردين ۸۷ تا خرداد ماه ۸۸ براي اجراي اين پروژه در نظر گرفته شده است. به منظور تامين اهداف تحقق مذکور بر اين اساس ۳۲ مورد نمونه برداري از سه منبع انتشار جهت محاسبه ضرايب انتشار با استفاده از دستگاه قرائت مستقيم غلظت گاز مطابق با روشهاي سازمان محيط زيست آمريكا انجام پذيرفته است
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که غلظت تمام گازهاي آلاينده خروجي ازاين واحدها در سطحي پايين تر از محدوده استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست ايران بوده است. ميزان کل ضرايب انتشار گازهاي SO2, CO2, CO, NO, NO2, NOx NOx خروجي از اين واحدها به ترتيب برابر ۶۸۱٫۲×۱۰، ۱۹٫۲×۱۰، ۴۳۱٫۵×۱۰، ۰٫۱۴×۱۰، ۸۱٫۸×۱۰، ۱۱٫۷×۱۰ کيلوگرم به ازاي هر ميليون تن محصول توليدي در سال است.
نتيجه گيري: . پارامترهايي که بهينه سازي بر اساس آنها انجام شده است عبارتند از درصد هواي اضافي، دماي هواي خروجي از پيش گرمکن و نوع سوخت، در واقع با در نظر گرفتن اثرهاي اين سه عامل به گونه اي انجام مي شود که ميزان انتشار آلاينده ها به حداقل مقدار خود نزديک و بهترين سوخت انتخاب شود.