مقاله تعيين ميزان و قابليت بهره گيري از نتايج طرحهاي تحقيقاتي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ارايه راهکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۵۲ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان و قابليت بهره گيري از نتايج طرحهاي تحقيقاتي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ارايه راهکار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح پژوهش
مقاله وزارت بهداشت
مقاله نتايج تحقيق و توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دهنويي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي خياوي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از جمله تغييراتي که پس از اصلاح ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اين وزراتخانه شکل گرفت، ايجاد دفاتر تحقيقات کاربردي در حوزه هاي مختلف ستادي بود. اين پژوهش پس از محاسبه دقيق تعداد طرح هاي انجام شده در هر يک از دفاتر حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع به بررسي نتايج هر طرح به طور جداگانه پرداخت و ميزان و قابليت بهره گيري از آن ها را برآورد نمود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي و گذشته نگر، ۲۳ طرح پژوهشي که در حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي از شهريور سال ۱۳۷۸ تا ‏شهريور ۱۳۸۳ به انجام رسيده بود با روش نمونه گيري سرشماري و ابزار جمع آوري، فرم جمع آوري اطلاعات بررسي شد. اين طرح در چهار مرحله انجام شد: در مرحله اول، اطلاعات دموگرافيک طرح ها به صورت يک پرسش نامه غير حضوري تکميل گرديد. در مرحله دوم، گزارش نهايي طرح ها توسط تيم تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس آن اهداف اختصاصي و دستاوردهاي اصلي استخراج شد و به صورت جدولي منظم درآمد. در مرحله سوم، مصاحبه اي با کاربران اصلي طرح ها صورت گرفت و نتايج به صورت سه جدول جداگانه (ميزان بهره گيري، قابليت بهره گيري و موانع بهره گيري) تنظيم گرديد. در مرحله چهارم، با توجه به يافته ها و اظهارات کاربران، راه کارهاي عبور از موانع، تدوين و تشريح شد. يافته ها به کمک محاسبات ساده رياضي تحليل شد.
يافته ها: ۱۶ طرح از کل طرح هاي انجام شده در حوزه معاونت به صورت فراخوان عمومي، ۶ طرح به صورت فراخوان محدود و يک طرح نيز بدون فراخوان سفارش داده شده اند.
نتيجه گيري: در مجموع طرح هاي بررسي شده، ميزان بهره گيري از طرح ها مطابق با درجه «کم» بوده است، در حالي که طرح ها تا درجه «زياد» قابليت بهره گيري داشته اند. به طور کلي مي توان گفت که در بهره گيري از نتايج طرح ها، ۳۸ درصد از موانع به موانع مديريتي اختصاص دارد و ۶۲ درصد از موانع در حوزه مسايل اجرايي جاي مي گيرد.