مقاله تعيين ميزان و منشا باکتريهاي مدفوعي در آب درياچه پريشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۷۱۱ تا ۷۱۸ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان و منشا باکتريهاي مدفوعي در آب درياچه پريشان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کليفرم
مقاله درياچه پريشان
مقاله آلودگي باکتريايي
مقاله FC/FS ratio

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردي فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق دريک دوره دوازده ماهه ودر فواصل زماني منظم ازآب مناطق مختلف درياچه پريشان نمونه برداري شد و با روش Most Probable Number ميزان باکتريهاي مدفوعي Escherichia coli و Enterococcus faecalis تعيين گرديد. نتايج حاصله نشان داد که رابطه مستقيمي بين ميزان بارندگي و ميزان آلودگي ميکروبي آب درياچه وجود دارد. مقادير کليفرمهاي مدفوعي محاسبه شده در ماههاي فروردين، آبان، بهمن و اسفند بيش از۱۰۰ CFU/100 ml  بود که بر اساس استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني بالاتر از حد مجاز مي باشد. جهت تعيين منشا آلودگيهاي مدفوعي اعم از انساني يا حيواني، نسبت کليفرمهاي مدفوعي به استرپتوکوکهاي مدفوعي (Fecal Coliform/Fecal Streptococci ratio) در ماههاي مختلف سال محاسبه گرديد که در ۵۰ درصد از موارد اين نسبت بيشتر از ۴ بود ودر بقيه موارد نيز اين نسبت از ۰٫۷ بيشتر بود لذا مي توان منشا اصلي آلودگي آب درياچه پريشان را ورود فاضلابهاي انساني حاصله از روستاهاي اطراف درياچه دانست و مواد دفعي حيوانات اهلي و وحشي احتمالا نقش کمتري در آلوده سازي آب اين درياچه داشته است.