مقاله تعيين ميزان پروتئين گونه هاي غالب گياهي مورد مصرف آهو (Gazella subgutturosa) در منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران مهريز (يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۹۴ تا ۵۹۸ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان پروتئين گونه هاي غالب گياهي مورد مصرف آهو (Gazella subgutturosa) در منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران مهريز (يزد)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت پروتئين علوفه مصرفي آهو
مقاله منطقه حفاظت شده كالمند- بهادران
مقاله آهو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني تفتي مائده
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه اول احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آهو از گونه هاي حمايت شده زيستگاههاي بياباني ايران از جمله منطقه حفاظت شده كالمند- بهادران در استان يزد مي باشد. تعيين ظرفيت برد تغذيه اي زيستگاه و مديريت بهينه گونه Gazella subgutturosa با توجه به ارزش حفاظتي آن و زيستگاهش ضروري است، به همين دليل تعيين كيفيت پروتئين علوفه مصرفي گونه مذكور در منطقه حفاظت شده كالمند– بهادران مورد بررسي قرار گرفت. گونه هاي گياهي غالب مورد مصرف آهو در منطقه كالمند- بهادران چهار گونه درمنه (Artemisia siberi)، گل گينو (Tecrium polinim)، به به شور (Salsola tomentosa)، نسي (Stipagrostis plumosex) تشخيص داده شد. براي تعيين درصد پروتئين ۴ گونه گياهي مذكور در منطقه مورد مطالعه نقشه تيپ بندي پوشش گياهي نقاط انتشار آهو به وسيله نرم افزار Arcview تهيه شد و پس از بازديد ميداني، به صورت تصادفي از هرگونه گياهي در نقاط مختلف منطقه ۱۰ نمونه جمع آوري و بلافاصله نمونه ها به آزمايشگاه انتقال داده شد و درصد پروتئين آنها با اندازه گيري ميزان نيتروژن با استفاده از روش كجلدال مشخص شد. سنجشها نشان دادند كه درمنه با ۱۱٫۳۷ درصد بيشترين ميزان پروتئين را دارا مي باشد و آهو نيز بيشترين تغذيه را از اين گونه دارد.