مقاله تعيين ميزان کربوهيدراتهاي ذخيره اي و ساختماني در سه رقم لوبيا (چيتي، قرمز و سفيد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان کربوهيدراتهاي ذخيره اي و ساختماني در سه رقم لوبيا (چيتي، قرمز و سفيد)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا
مقاله ارقام
مقاله کربوهيدرات هاي ذخيره اي
مقاله کربوهيدرات هاي ساختماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منطور تعيين انواع کربوهيدرات ها در سه رقم لوبيا شامل چيتي، سفيد و قرمز انجام شد. درصد کربوهيدرات ها شامل نشاسته، پلي ساکاريد هاي غير نشاسته اي، الياف خام، سلولز، همي سلولز، ليگنين، ديواره سلولي فاقد همي سلولز و ديواره سلولي با استفاده از روش هاي معمول تعيين شدند. لوبياهاي سفيد داراي بيشترين ميزان نشاسته (۳۹٫۱۷ درصد) بوده و با دو نوع ديگر داراي اختلاف معني دار بود (P<0.05). از نظر ميزان نشاسته لوبياهاي چيتي و قرمز بعد از لوبياي سفيد قرار داشته اما اين دو نوع اختلاف معني داري با هم نداشتند. سه رقم لوبيا در ميزان پلي ساکاريد هاي غير نشاسته اي (NSP)، همي سلولز، سلولز، ليگنين، ديواره سلولي و ديواره سلولي فاقد همي سلولز نيز با يکديگر تفاوت معني دار داشتند. در اصلاح نژاد و تجارت لوبيا علاوه بر خصوصيات کمي مانند عملکرد و اجزاي عملکرد توجه به خصوصيات کيفي نيز ضروري است.