مقاله تعيين نرخ بازدهي سرمايه در زيربخش هاي کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تعيين نرخ بازدهي سرمايه در زيربخش هاي کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موجودي سرمايه
مقاله تابع توليد
مقاله بهره وري سرمايه
مقاله ICOR
مقاله کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتمند حبيبه
جناب آقای / سرکار خانم: همايوني ‌فر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بشرآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه به عنوان يکي از محدودترين نهاده ها در کشاورزي ايران فرآيند ايجاد ارزش افزوده را تحت تاثير قرار مي دهد. نرخ بازدهي سرمايه به عنوان شاخصي از کارايي سرمايه مطرح است، بر اين اساس در اين مطالعه نرخ بازده سرمايه در زيربخش هاي کشاورزي با استفاده از آمارهاي سري زماني موجودي سرمايه طي سال هاي ۸۴-۱۳۳۸ با استفاده از تکنيک تابع توليد تعيين شده است. نتايج نشان مي دهد بهترين فرم تابع توليد براي بخش زراعت و باغباني کاب داگلاس، براي بخش دام داري ترانسندنتال، براي بخش شيلات و جنگل کاب داگلاس مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که متوسط نرخ بازده سرمايه در زيربخش هاي زراعت و باغباني، دام داري، جنگل و شيلات به ترتيب ۷/۱، ۸/۳، ۴۲/۰ و ۲۱/۰ واحد مي باشد. جمع بندي نتايج بيانگر آن است که با توجه به بالا بودن بازده سرمايه در هر يک از زيربخش ها، امکان بالقوه جذب سرمايه به آنها وجود دارد.