مقاله تعيين نرخ نيتريفيكاسيون لجن فعال پالايشگاه تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تعيين نرخ نيتريفيكاسيون لجن فعال پالايشگاه تبريز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتريفيکاسيون
مقاله لجن فعال
مقاله تنفس سنجي
مقاله الکترود اندازه گير آمونيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدري قره قشلاقي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي فر اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه نرخ نيتريفيكاسيون لجن فعال پالايشگاه تبريز با استفاده از دو روش تنفس سنجي و الكترود اختصاصي اندازه گير غلظت آمونياك انجام شد. تنفس سنج به كارگرفته شده، تنفس سنج با فاز مايع و گاز ايستا )نفس سنج بسته) بود. در روش دوم تعيين نرخ نيتريفيكاسيون، از الكترود اختصاصي آمونياك براي اندازه گيري مستقيم بهره گرفته شد. نرخ هاي به دست آمده از هر دو روش داراي مقادير درصد ضريب تغييرهاي پاييني بودند و اين امر تكرارپذيري آزمايش ها را نشان مي داد. نرخ ميانگين به دست آمده از روش تنفس سنجي،۰٫۴۰۸mgN/gMLSS.h ، نسبت به نرخ حاصل از روش استفاده از الكترود اختصاصي آمونياك، ۰٫۳۸۶mgN/gMLSS.h، مقدار عددي بالاتري داشت. با توجه به تداخل يون هاي مزاحم نيتريت و نيترات در اندازه گيري الكترود اختصاصي آمونياك، كوتاه بودن مدت زمان انجام آزمايش و قابليت تعيين نرخ اكسيداسيون نيتريت به نيترات در آزمايش تنفس سنجي، روش تنفس سنجي بعنوان روش قابل اعتمادتر و سريع تر پيشنهاد مي شود.