مقاله تعيين نقطه ظهور رسوب آسفالتن با استفاده از روش پردازش تصوير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نفت از صفحه ۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تعيين نقطه ظهور رسوب آسفالتن با استفاده از روش پردازش تصوير
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسفالتن
مقاله تجمع
مقاله نقطه ظهور
مقاله پردازش تصوير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك آذر منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: دبير بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي دهقاني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسوب اجزاي آلي هيدروكربني و به ويژه آسفالتن يكي از مهم ترين معضلات صنايع بالادستي و پايين دستي نفت است كه در سازندهاي نفتي مخزن، تجهيزات بهره برداري توليد، خطوط لوله انتقال نفت و ذخيره سازي مشكلاتي را ايجاد مي كند. بدين لحاظ شناخت سازوكار تشكيل رسوب (سينتيك رشد و توسعه ذرات جامد آلي) و تعيين نقطه ظهور رسوب آسفالتن در نفت هاي آسفالتني از اهميت بالايي برخوردار است. در اين تحقيق، در ابتدا در محدوده وسيعي از درجه API نفت، نمونه هايي از مخازن مختلف هيدروكربني ايران با سه روش متداول اندازه گيري آزمايشگاهي نقطه ظهور آسفالتن در نفت اتمسفريك، بررسي شدند. نتايج آزمايشگاهي نشان مي دهد، اين روش ها همواره در اندازه گيري نقطه ظهور رسوب آسفالتن، توانايي و يا دقت كافي براي تعيين نقطه شروع رسوب گذاري را ندارند. با استفاده از روش پردازش تصوير و محاسبات رياضي بر روي تصاوير تهيه شده در مراحل مختلف رسوب گذاري و رشد ذرات كلوئيدي كه مبناي مطالعات سينيتيكي رشد رسوب آسفالتن مي باشد، مي توان نقطه ظهور رسوب آسفالتن را با دقت بالا اندازه گيري كرد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه روش جديد به كار برده شده نه تنها دقت قابل قبولي در اندازه گيري نقطه ظهور رسوب آسفالتن در اغلب نفت هاي سبك تا سنگين آسفالتني را دارد بلكه مي تواند به عنوان يك ابزار قوي در مطالعات سينيتيكي رشد ذرات آسفالتني، حتي در نفت هاي زنده و در شرايط دما و فشار بالاي مخزن نيز به كارگرفته شود.