مقاله تعيين نقطه كاري بهينه در سيستم توليد همزمان انرژي الكتريكي و گرمايي به همراه مخزن ذخيره گرمايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران) از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تعيين نقطه كاري بهينه در سيستم توليد همزمان انرژي الكتريكي و گرمايي به همراه مخزن ذخيره گرمايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي توليد همزمان
مقاله بهينه سازي عملكرد سيستم
مقاله الگوريتم ژنتيك
مقاله ذخيره سازي انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي اردهالي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي اردكاني محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درسالهاي اخير، سيستم هاي توليد همزمان جهت افزايش كارآيي و استفاده بهينه از منابع انرژي براي توليد انرژي الكتريكي و انرژي گرمايي مورد توجه قرار گرفته اند. با استفاده از سيستم هاي توليد همزمان انرژي الكتريكي و گرمايي دستيابي به بازده بالاي ۷۰% ميسر مي گردد و بر اساس نرخهاي واقعي و بدون سوبسيد حاملهاي انرژي، بهره برداران از اين سيستم ها منافع بخش هاي عرضه و تقاضا را تامين مي كند. در ايران كه به علت مزيت نسبي، سوبسيدهاي متفاوتي به حاملهاي انرژي تعلق مي گيرد، دستيابي به پتانسيل هاي بالقوه اين سيستم ها مستلزم مدل سازي، انتخاب و تركيب مناسب اجزاي سيستم توليد همزمان و نيز بهره برداري خردمندانه از آنها مي باشد. تغييرات در بارهاي الكتريكي و گرمايي و تعرفه هاي انرژي الكتريكي در ساعات مختلف شبانه روز، تعيين نقطه كار بهينه سيستم هاي توليد همزمان را دشوار مي سازد. تحقيقات انجام شده در اين زمينه بيشتر معطوف به سيستم هاي فاقد مخزن ذخيره سازي انرژي گرمايي است و هزينه هاي راه اندازي و خروج سيستم نيز در نظر گرفته نشده است. لذا در اين مطالعه، نقطه كار بهينه يك سيستم متشكل از چندين واحد مستقل، با قابليت خريد و فروش انرژي الكتريكي، مبتني بر مصرف سوختهاي متنوع و بهره برداري از مخزن ذخيره انرژي گرمايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك تعيين گرديده و صحت مدلسازي در مقايسه با ديگر مراجع نيز انجام گرفته است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه در فصول معتدل و فصل تابستان، سيستم توليد همزمان در طي ساعات ۱۳-۲۲ به علت نرخ بالاي انرژي الكتريكي شبكه تمامي نيازهاي الكتريكي و حرارتي را برآورده مي سازد و در پايان ۲۴ ساعت، هزينه كل سيستم توليد همزمان براي تقريبا تمامي فصول ۵۰ درصد كمتر از سيستم توليد متعارف است. همچنين نشان داده شده است كه استفاده از چيلر جذبي نسبت بار الكتريكي و گرمايي متعادل تر شده و كارآيي سيستم توليد همزمان در مقايسه با حالت قبل افزايش يافته و اتلاف انرژي گرمايي نيز كاهش پيدا كرده است.