مقاله تعيين نقطه موثر اندازه گيري براي اتاقک هاي يونيزاسيون استوانه اي به روش تحليلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۸۸ تا ۵۹۲ منتشر شده است.
نام: تعيين نقطه موثر اندازه گيري براي اتاقک هاي يونيزاسيون استوانه اي به روش تحليلي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقطه موثر اندازه گيري
مقاله اتاقک يونيزاسيون استوانه اي
مقاله منحني هاي درصد دز عمقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي بيرگاني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي گماري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در پرتودرماني، براي تعيين دوز بيماران، اتاقک يونيزاسيون استوانه اي، مورد استفاده قرار مي گيرد. با تعيين نقطه موثر اندازه گيري مي توان توزيع دوز و پارامترهاي مربوط به درمان را بدست آورد. در اين تحقيق بر آن شديم تا با روش تحليلي اين نقطه را براي اتاقک يونيزاسيون CC13 که در دزيمتري دستگاه شتابدهنده بکارگرفته مي شود بدست آوريم.
روش بررسي: در اين بررسي از اتاقک يونيزاسيون CC13، به جهت اندازه گيري دز در ميدان هاي فوتوني ۶ و ۱۸ مگاولت دستگاه شتابدهنده خطي واريان مدل۲۱۰۰ C/D  در ميدان هاي درماني با ابعاد ۵×۵، ۶×۶، … و ۳۵×۳۵ سانتي متر مربع استفاده شد. اندازه گيري ها در فانتوم آب تا عمق ۵ cm انجام گرديد و جهت تحليل داده ها از نرم افزار Data Fit استفاده گرديد.
يافته ها: به کمک فرماليسم پيشنهادي براي انرژي ۶ مگا ولت ميزان جابه جايي (Pdis) براي ميدان هاي ۵×۵ تا ۳۵×۳۵ بين ۳٫۰۸ تا ۲٫۸۸ ميلي متر و براي ۱۸ مگاولت بين ۴٫۶۲ تا ۴٫۲۰ ميلي متر بدست آمد. اين مقادير براي ميدان هاي ۶ و ۱۸ مگاولت متفاوت مي باشند.
نتيجه گيري: اولين نقطه عطف منحني را در حقيقت نشان دهنده تغيير محيط از هوا به آب مي باشد که ميتوان آنرا به عنوان نقطه موثر اندازه گيري اتاقک يونيزاسيون در نظر گرفت. ميزان اين جابه جايي، با افزايش ابعاد ميدان، کاهش، و با افزايش انرژي فوتون، افزايش مي يابد.