مقاله تعيين هدايت الكتريكي ظاهري خاك به روش تماس مستقيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۵۵ تا ۹۶۵ منتشر شده است.
نام: تعيين هدايت الكتريكي ظاهري خاك به روش تماس مستقيم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدايت الکتريکي
مقاله روش تماس مستقيم (ونر)
مقاله الکترود صفحه اي
مقاله الکترود ميله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران مطيع جلال
جناب آقای / سرکار خانم: آق خاني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پورفرد محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از روشهاي اندازه گيري در محل هدايت الکتريکي خاک، مي توان به روش تماس مستقيم الکترود ها با خاک (روش ونر) اشاره کرد. روش تماس مستقيم، هدايت الکتريکي ظاهري خاک را به عواملي نظير رطوبت، درصد رس و فشردگي خاک مرتبط مي داند. اين تحقيق اثر شکل الکترود (ميله اي و صفحه اي) و نوع جريان الکتريکي (مستقيم و متناوب) را در دقت اندازه گيري هدايت الكتريكي، جهت طراحي دستگاه تهيه نقشه هدايت الکتريکي خاک، مورد بررسي قرار داده است. بدين منظور يک نمونه اوليه از دستگاه اندازه گيري هدايت الکتريکي به روش تماس مستقيم ساخته شد. دستگاه به کمک يک طرح آزمايشي کاملا تصادفي با آرايش فاكتوريل با سه متغير اصلي ميزان شوري خاک (پنج سطح)، نوع الکترود (دو سطح) و جريان الکتريکي (دو سطح) ارزيابي شد. اين آزمايش در خاک چهار منطقه مختلف اطراف شهر مشهد با ميزان شوري و درصد رس متفاوت تکرار گرديد. نتايج با مقادير EC اندازه گيري شده به روش عصاره يك به يك، توسط نرم افزار SPSS 17 مقايسه و تحليل شد و تاثير معني دار نوع الکترود و جريان الکتريکي مشاهده گرديد. ضريب همبستگي تغييرات هدايت الکتريکي اندازه گيري شده به روش تماس مستقيم با هدايت الکتريکي آزمايشگاهي در تيمار هاي مختلف و خاک هاي مختلف بين ۰٫۹۴ تا ۰٫۹۹ بدست آمد. بر اساس نتايج اين تحقيق، استفاده از الکترود صفحه اي و جريان متناوب به منظور طراحي دستگاه تهيه نقشه هدايت الکتريکي مزرعه توصيه مي شود.