مقاله تعيين همبستگي ميان قوام سنج بوستويک و ويسکومتر دوراني در ارزيابي ويسکوزيته رب گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تعيين همبستگي ميان قوام سنج بوستويک و ويسکومتر دوراني در ارزيابي ويسکوزيته رب گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رب گوجه فرنگي
مقاله پارامترهاي رئولوژيکي
مقاله قوام سنج بوستويک
مقاله ويسكومتر دوراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج نيا آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: الهامي راد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که ويسکوزيته عامل مهمي در تعيين کيفيت رب گوجه فرنگي مي باشد لذا براي بسياري از مصرف کنندگان، ميزان ويسکوزيته عامل مهمي در خريد آن مي باشد و بعضي از خريداران عمده خارجي، رب را با ويسکوزيته مشخص خريداري مي کنند. همچنين ويسکوزيته ظاهري در پذيرش محصولات غذايي يک ويژگي مهم براي مصرف کننده محسوب مي شود. با توجه به اينکه استاندارد مناسبي از قوام و ويسکوزيته رب گوجه فرنگي در دسترس نيست و کارخانجات توليد رب گوجه فرنگي قوام رب را بر اساس آزمون بوستويک تعريف مي کنند در اين پژوهش به تعيين همبستگي بين قوام سنج بوستويک و ويسکومتر دوراني در سه بريکس ۱۶، ۱۲ و۲۰ و سه دماي ۲۵، ۳۵ وc 45  در چهار فاصله زماني ۵، ۱۵، ۳۰ و ۶۰ ثانيه بوستويک پرداخته شده است در نهايت همبستگي ميان دو دستگاه ويسكومتر دوراني و قوام سنج بوستويك بدست آمد كه با كمك معادلات حاصل مي توان ويسكوزيته دقيق رب گوجه فرنگي را تعيين كرد. در نهايت نتايج نشان داد که بيشترين همبستگي بين دو دستگاه در زمان ۳۰ ثانيه مي باشد.