مقاله تعيين هوشمند خطا در ترانسهاي قدرت با استفاده از آناليز گازهاي غيرمحلول بر اساس استانداردهاي مختلف با استفاده از منطق فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تعيين هوشمند خطا در ترانسهاي قدرت با استفاده از آناليز گازهاي غيرمحلول بر اساس استانداردهاي مختلف با استفاده از منطق فازي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشخيص خطاي ترانسفور ماتور
مقاله تحليل گازهاي غير محلول
مقاله منطق فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زائري اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مسايل و مشكلات موجود در عيب يابي ترانسهاي سيستم هاي قدرت بر اساس روش آناليز گازهاي غيرمحلول در روغن ترانس، عدم انطباق نتايج تشخيص عيب با استفاده از استانداردهاي مختلف در بعضي از شرايط، با واقعيت موجود مي باشد. در راستاي حل مشكل مذكور، در اين مقاله سعي گرديده است تا با استفاده از منطق فازي در اين گونه استانداردها نتايج حاصله مورد بررسي قرار گرفته و ميزان صحت و قابليت اطمينان هر كدام از نتايج احتمالي بر اساس موارد تجربي تعيين گردد. مقايسات انجام گرفته ما بين روش جديد پيشنهادي و روشهاي موجود كارايي اين روش را در تشخيص واقعي تر عيب ترانسها و راكتـــورهاي قدرت، بدون نياز به خارج کردن آنها از شبکه جهت تعيين عيب تجهيز، روشن مي سازد. علاوه بر اين، در مواردي که استانداردهاي مختلف، قادر به تشخيص خطا نباشند، روش پيشنهادي، خطا را به شکل واقعي ارايه مي کند.