مقاله تعيين هويت مقاوم مبتني بر ويژگيهاي مستخرج از مسير بطني بينايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تعيين هويت مقاوم مبتني بر ويژگيهاي مستخرج از مسير بطني بينايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسايي چهره
مقاله شناسايي کف دست
مقاله شناسايي گوش
مقاله بيومتريك چندگانه
مقاله سيستم بينايي
مقاله مدل HMAX
مقاله مسير بطني بينايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي اردلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي اشخاص مبتني بر بيومتريکها بعنوان يک روش موثر براي شناسايي اتوماتيک با ضريب اطمينان بالا مد نظر قرار گرفته است. سيستمهاي بيومتريک چندگانه تصاوير دريافتي از سنسورهاي مختلف را ترکيب مي نمايند و در مقابل سيستمهاي بيومتريک تکي از ميزان دقت و امنيت بيشتري برخوردار هستند. به همين منظور در اين مقاله، ترکيبي از مشخصه هاي چهره، کف دست و گوش افراد را براي تصديق هويت بکار برديم. ويژگيهاي استخراج شده توسط مسير بطني بينايي، نسبت به تغييرات چرخش، مقياس و جابجايي مقاوم هستند. همچنين دو طبقه بندي کننده ماشين بردار پشتيبان و نزديکترين همسايگي براي متمايز کردن کلاسها، بکار گرفته شده است. در مرحله همجوشي از تطبيق امتيازات استفاده شده است. نتايج آزمايشي براي مجموعه داده چهره ORL درصد شناسايي ۹۶%، براي مجموعه داده کف دست POLYU درصد شناسايي ۹۶٫۶% و براي مجموعه داده گوش USTB درصد شناسايي ۹۴% را نشان داده است. همچنين نرخ دقت ۱۰۰% روي مجموعه داده ترکيبي چهره، کف دست و گوش بدست آمده است.