مقاله تعيين واحد هاي سنگي و ويژگي هاي مخزني سازند آسماري (غار آسماري) درميدان هنديجان شمال غرب خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تعيين واحد هاي سنگي و ويژگي هاي مخزني سازند آسماري (غار آسماري) درميدان هنديجان شمال غرب خليج فارس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتروفيزيک
مقاله نگار صوتي
مقاله سازند آسماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزي پور کيوان
جناب آقای / سرکار خانم: موحد بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: ارباب بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه بررسي و مقايسه واحدهاي سنگي سازند آسماري در ميدان هنديجان (شمال غرب خليج فارس) با داده هاي مغزه، داده هاي پتروفيزيکي، تغييرات امواج فشاري (vp) و امواج برشي (vs) است. اين دو موج با استفاده از داده هاي ابزار نمودار گيري DSI که در يکي از چاه هاي اين ميدان رانده شده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به داده هاي مغزه و داده هاي نمودار DSI و نمودارهاي پتروفيزيک سازندهاي غار آسماري به ترتيب به سه وچهارواحد سنگي (Rock – type) تقسيم شده است. بر اساس نتايج نگارهاي اکوستيک ميانگين Vp.Vs محاسبه شده در اين ميدان براي ماسه ۷.۱ و براي دولوميت۸٫۱ و براي سنگ آهک ۸۹٫۱ است. در مناطق اشباع آب شور با افزايش هيدروکربن سرعت موج P کاهش و سرعت موج S افزايش مي يابد. اين مطلب در مورد اشباع گاز و هيدرو کربن سبک هم صادق است. نسبتVp.Vs و کراس پلات هاي آنها در تعيين سيالات قابل بررسي است. بر اساس مطالعات آزمايشگاهي بر روي مغزه و کراس پلات هاي نگارهاي چاه پيمايي، واحدهاي سنگي در سازند غار به ۳ گروه تقسيم شده است که:
۱) ماسه سنگ با دانه بندي خوب
۲) مادستون تا سيلتستون
۳) مادستون دولوميتي همراه تبخيري ها مي باشد.
سازند آسماري به ۴ گروه تقسيم مي شود:
۱) مادستون و وکستون دولوميتي
۲) وکستون تا پکستون دولوميتي
۳) پکستون سنگ آهکي
۴) گرينستون دولوميتي تقسيم شده است.