مقاله تعيين واكنش عملكرد چغندرقند (Ky) به كم آبياري در مراحل مختلف رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۶۸ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تعيين واكنش عملكرد چغندرقند (Ky) به كم آبياري در مراحل مختلف رشد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبخير تعرق
مقاله چغندرقند
مقاله ضريب واکنش عملكرد
مقاله کم آبياري
مقاله لايسيمتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي پاك نيازعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور تعيين ضريب واكنش عملكرد (Ky) چغندرقند رقم منوژرم تکنيکي ۷۲۳۳ به كم آبياري در مراحل مختلف رشد در شهركرد، در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با پنج تيمار شامل آبياري کامل(E0) ، ۸۵ درصد (E1)،۷۰  درصد (E2)،۵۵  درصد (E3) و ۳۰ درصد (E4) تبخير و تعرق پتانسيل گياه چغندرقند در سه آزمايش جداگانه در مراحل مختلف رشد گياه شامل :T1 مرحله اوليه رشد (۸ تا۱۰ برگي(، :T2 مرحله رشد ريشه و :T3 مرحله ذخيره سازي قند در ريشه در دو سال زراعي ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ انجام شد. تبخير و تعرق گياه مرجع و تبخير، تعرق پتانسيل گياه چغندرقند توسط لايسيمتر زه كش دار از روش بيلان رطوبتي خاك با استفاده از دستگاه نوترون متر تعيين شد. پس از برداشت محصول، عملكرد و اجزاي عملكرد تعيين و ضريب واكنش گياه چغندرقند محاسبه شد. بيشترين عملكرد چغندرقند در تيمار آبياري كامل برابر با ۴۹٫۵ تن در هكتار و كمترين عملکرد برابر با ۲۴٫۶ تن در هكتار مربوط به تيمار تامين۷۰ درصد تبخير تعرق در مرحله دوم رشد گياه به دست آمد. تبخير تعرق واقعي گياه چغندرقند در منطقه برابر با ۸۸۴ ميلي متر و حداقل تبخيرـ تعرق گياه برابر با ۶۲۵ ميلي متر در تيمارE4T2 به دست آمد. مقادير ضريب واکنش عملكرد (Ky) گياه چغندرقند با توجه به تيمارهاي کم آبياري براي مرحله اول رشد گياه بين ۰٫۳۴ تا ۱٫۳۸، براي مرحله دوم ۰٫۳۴ تا ۱٫۳۳ و براي مرحله سوم بين ۰٫۳۴ تا ۱٫۲۹ تعيين شد.